2010. augusztus 30., hétfő

Ifjabb Kós Károly augusztus 31-én lenne 91 éves

Ifjabb Kós Károly (Sztána [ma Stana, Románia], 1919. augusztus 31. – Kolozsvár, 1996. február 29.) romániai magyar néprajzkutató, muzeológus, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja. A 20. század második felének meghatározó jelentőségű, sokoldalú erdélyi magyar néprajzkutatója volt, munkássága kiterjedt az anyagi kultúra és a társadalomnéprajz szinte valamennyi területére.Életútja

1931-ben a kolozsvári református kollégiumban kezdte meg középiskolai tanulmányait, 1935-től 1939-ig pedig a sepsiszentgyörgyi kollégium diákja volt. 1939-ben a kolozsvári Református Teológiai Akadémiára iratkozott be, de 1940-től már a kolozsvári, illetve a budapesti tudományegyetem hallgatója volt. Történelem–földrajz szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelét 1944-ben szerezte meg Kolozsváron, disszertációját – Viski Károly és Gunda Béla tanítványaként – néprajzi témában írta. Már 1941-től az egyetemi néprajzi intézet gyakornokaként tevékenykedett, 1944 után ugyanott oktatott tanársegédként 1950-ig, valamint meghívott tanárként a történelem szakos hallgatóknak is tartott előadásokat. Ezzel párhuzamosan az Erdélyi Múzeum-Egyesület őreként a néprajzi tárat, az Erdélyi Kárpát Egyesületben pedig a fényképtárat gondozta. 1951-től 1979-es nyugdíjazásáig az Erdélyi Néprajzi Múzeum munkatársa, osztályvezetője és igazgatóhelyettese volt. Időközben 1951 és 1956 között akadémiai kutatóként, 1955 és 1959 között a kolozsvári magyar egyetemen a néprajztudomány előadó tanáraként tevékenykedett.
Munkássága
Tudományos érdeklődése elsősorban az erdélyi és moldvai magyarság tárgyi kultúrájára, valamint az erdélyi régió interetnikus kapcsolataira, az együtt élő népek történeti-kulturális kölcsönhatásaira irányult. Behatóan foglalkozott a hagyományos gazdálkodás és kézművesség egyes kérdéseivel (népi vadfogás, bivalytartás, kosarazó juhászat, ekés földművelés, kőfaragás, vasművesség, fazekasság, szűcsmesterség), a hagyományos táplálkozással, a településszerkezettel és a népi építészettel, valamint társadalom-néprajzi kutatásokkal (rokonsági és nemzetségi kapcsolatok, társas munkaszervezeti formák, települési önszerveződés, táji munkamegosztás, vásárok és árucsere). Átfogóan vizsgálta az erdélyi magyarság népviseleteit, a díszítőművészet egyes megnyilvánulási formáit (festett bútorok, guzsalyok, ivócsanakok, kályhacsempék, fejfák), valamint Szentimrei Judittal és Nagy Jenővel együtt magyarok lakta romániai néprajzi tájak (Kászon, Szilágyság, Kis-Küküllő mente, Moldva, Torockó) népművészetét. Az erdélyi magyar parasztság tárgyi világát funkcionálisan, történeti-táji összefüggéseiben vizsgálta, összehasonlító tárgytipológiai kutatásaiban az együtt élő népek közötti természetes kapcsolatrendszer, ember és táj, ember és ember közötti kölcsönhatások bizonyítékait kereste. Nagy tervét, a romániai magyarság néprajzának összefoglaló szintézisét nem váltotta valóra.

Mindemellett foglalkozott néprajzi kartográfiával is, 1970-től részt vett a Románia néprajzi atlasza gyűjtési és szerkesztési munkálataiban. Élete vége felé egyre inkább vonzották a magyar néprajzkutatás tudománytörténeti kérdései.

Muzeológusként az eltérő feladat- és gyűjtőkörű központi és tájmúzeumok, valamint a szabadtéri néprajzi múzeumok szervezésének, kutatóhellyé fejlesztésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel foglalkozott. Noha az 1950-es–1960-as években keveset publikálhatott, pályája során önálló vagy társszerzős kötetei mellett mintegy háromszáz szaktanulmányt jelentetett meg, főként romániai és magyarországi tanulmánykötetekben, szakfolyóiratokban. 1976-tól a Népismereti Dolgozatok című kiadványsorozat alapító szerkesztője volt.

Társasági tagságai és elismerései

Tudományos eredményei elismeréseként 1973-tól a Román Akadémia rendes, 1995-től a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja volt, emellett 1976-ban a Magyar Néprajzi Társaság tiszteletbeli tagjává választották.

Emlékezzünk erre a nagyszerű emberre!

Forrás: Wikipedia

2010. augusztus 27., péntek

Egy Erő használati gyakorlat (Alap)

Előkészületek:

Fontos, hogy mágikus erőhasználati gyakorlásba csak akkor kezdj, ha teljesen egészségesnek érzed magad.
Mielőtt elkezdenéd, bizonyosodj meg róla, hogy semmi nem fog megzavarni a gyakorlásban!
Bizonyosodj meg a kényelmedről is!

Egy egyszerű alapszintű erőhasználati gyakorlatot fogok ismertetni, amit otthon is bátran gyakorolhatsz.

A gyakorlat:

-Megvan?
-Jó Nagyszerű !
-Állj egyenesen úgy, hogy körülötted kényelmesen legyen még annyi hely, hogy bármilyen irányba 
tudj egy nagyot lépni!
-Most fókuszálj a kezeid között egy aranysárga, ragyogó gömböt azzal a céllal, hogy azt majd az aurád
tisztítására fogod használni!
-Vizualizáld, lásd!
-Töltsd fel Erővel! Adj neki jelleget! Legyen olyan tiszta és magas rezgésű amilyenre csak 
bírod formálni!
-Majd vizsgáld meg, hogy milyennek érzékeled, addig alakítsd, amíg valóban olyan nem lesz.
-Told ki magad elé, és formálj belőle egy olyan méretű "tojást" amibe kényelmesen beleférsz!
-Most lépj egyet előre, és élvezd a saját készítésű auratisztító kabinodat!
-Vizualizáld, ahogy az aurádat tisztítja és harmonizálja a "tojás"!
-Tölts benne annyi időt, amíg a számodra kényelmes, amíg fent tudod tartani a vizualizációt!
-Ha úgy érzed, hogy elég volt, akkor egyszerűen lépj hátra, majd vizualizáld, hogy a "tojás" eltűnik
az összes szennyeződéssel együtt amit az aurádból átvett!

Lezárás:
-Vizsgáld meg, hogy hogy érzed magad! 
-Tölts egy kis időt magaddal, érezd a gyakorlat kedvező hatásait! :)


Ha szeretnéd, oszd meg velünk a tapasztalatodat komment formájában, vagy írhatsz a goldendragonorder(@)gmail.com-ra is. Írj bátran akkor is, ha kérdésed van!

Jó gyakorlást!

2010. augusztus 25., szerda

Hold - Telehold


A Hold Föld természetes eredetű kísérője. Átlagosan 384 400 km távolságban van és kb 3700 km/h sebességgel kering egy a bolygónk körüli elliptikus pályán. A Nap-Föld Rendszerhez képest 29 nap, 12óra, 44 perc 2,8másodperc alatt tesz meg egy teljes fordulatot. Ennyi tehát pontosan egy holdciklus.
Felszíni alakzatai közül a kráterek a legfeltűbőbbek. Ezek minden bizonnyal meteorítbecsapódások által keletkeztek. Legnagyobb közülül a Bailly kráter, ami 270 km átmérőjű.


Telehold idején a rendőrök, tűzoltók, mentők a megszokottnál komolyabb készültségben vannak. Nem véletlenül, mert a hold hatása ilyenkor érvényesül a legerősebben a Földön, beleértve minden egyes élőlényre gyakorolt hatását.
A legszembetűnőbb hatás, hogy sokan ilyenkor alvászavarral küzdenek. Sok embernél és állatnál nyugtalanság figyelhető meg.
A természetes vizek szintje ilyenkor megemelkedik, a növények is ilyenkor töltődnek fel a legjobban vízzel. Hasznos ilyenkor nekünk is tudatosan több vizet fogyasztanunk. Ilyenkor érjük el a felvevőképességünk csúcsát. Népi megfigyelések szerint is ilyenkor tudunk a legjobban teljesíteni mind szellemileg, mind fizikailag.
Ezért Teleholdkor a legérdemesebb mágikus munkát is végezni.

A Hold Földről látható oldala:A Hold másik oldala:
Köszöntsük Úrnőnket Anya alakjában!

2010. augusztus 22., vasárnap

Sárkány versek

A következő verseket Space Hippietől kaptunk:

Őfensége

Jeges széllel tűzben suhan
Ezer fog közt lángja lobban
Ordítására hegyek remegnek
Igazságot szárnyalva kereshet

Nemes lénye ősi koroknak
Zengő hangja ősi toroknak
Hamu leszel lángja nyomán
Némán pihen hegyek ormán

Botor halandó ölni vágyhat
Acél pikkely alatt ősi akarat
Kincsen gubbaszt barlangban
Tudását szomjazod álmodban

Jeges széllel tűzben suhan
Ezer fog közt lángja lobban
Ordítására hegyek remegnek
Igazságot szárnyalva kereshet

Sárkányfészek

Szürke szikla, széles üreg,
szél szálazgat száraz füvet,
sárkányszemek szigorúan
őrízik a sárkánytüzet.

aranyglóbusz, sárkánytojás
borzongató bűvös varázs,
pikkelymeleg fészek mélyén
izzik a szent bíborparázs.

áthullámzik hét határon,
hegyen, folyón, széles gáton,
sárkány Lady párját várja,
megülve a hét tojáson...


A sárkányok a fejed fölött:

ők szállnak élet s halál között.

Szárnycsapásuk óvja a földet,

légy hű, légy övék, tiszteld őket!

Szabadság


Magasan a hegyek fölött,
Szabadon a felhők között,
Napsütésbe, sebes szélbe,
Száll a Sárkány messzeségbe.

Pikkelyén a nap megcsillan,
Szemében a tűz felvillan.
Élvezi a szabadságot,
Ő ismeri a világot.

Látott sokat, nem keveset,
Nem találta mit keresett,
Soká jól sehol sem esett,
Ment, mert szabadnak született.

Otthona az egész világ,
Kincse mezőn minden virág,
Megjárt ő már földet s eget,
Jól ismer már minden követ.

Érti minden állat nyelvét,
Ismeri az Idő tervét.
Megszólítja a Hegyeket,
Üdvözli a Fellegeket,

És a Hegyek válaszolnak.
Nem szólnak, csak morajlanak,
Üdvözlik őt, testvérüket,
Ki látta születésüket.

És a Sárkány tovább repül,
Gondolataiba merül:
Tudja, mennie kell tovább,
Indulnia mihamarább.

Legyen nappal, vagy legyen éj,
Hajtja tovább a szenvedély.
Míg békéjét meg nem leli,
Szárnyát nem pihentetheti,

Míg a Világ Világ marad,
Követi a csillagokat.
Ő is csillag éji égen,
Tündököl a messzeségben.

S mikor végül megpihenhet,
Látja majd a Poklot, Mennyet,
Látja majd a Múltat, Jövőt,
S a Csillagok viszik el Őt.


Köszönjük!

Élet és lélek

Élünk, mozgunk, alkotunk. Egy ponton meg kell tanulnunk önmagunkkal mint spirituális lénnyel azonosulni. Az Univerzumban minden energia. ...