2011. január 17., hétfő

A Nap


A Naprendszerünk központi csillaga a Nap, ami egy rendkívül forró gázgömb. Körülötte keringenek a bolygók, üstökösök, kisbolygók meghatározott eliptikus pályán. Átmérője 1392 millió km, kerülete 4373 millió km, tömege 300szor nagyobb, mint a Földdé, sűrűsége 1,408 g/cm3. 
 
Anyaga legnagyobb részét hidrogén teszi ki, ami héliummá alakul magfúzió során, aminek köszönhetően fény és hő formájában megnyilvánuló energia szabadul fel.
Ez az energia nélkülözhetetlen a Földön élő élőlények számára. A növényeknek fényre van szüksége ahhoz, hogy képesek legyenek szervetlen anyagokból szerves anyagokat előállítani (avagy fotoszintetizálni), ami elengedhetetlen a túlélésük érdekében.
A Nap atmoszférájának 3 fő rétege van,
amik kívölről befele haladva a következők:
napkorona ami a felszínen található,
ezalatt helyezkedik el a kromoszféra,
majd legbelűl pedig a fotoszféra, ami a legalsó réteg, ahonnan a Nap látható fényének többsége érkezik hozzánk a Földre.
A kromoszféra onnan kapta nevét (ami egyébként színes gömbréteget jelent), hogy napfogyatkozéskor vörös fényben ragyog. A napkorona a legkülső réteg, ami sokkal átlátszóbb és ritkább, mint a többi. Teljes napfogyatkozáskor szabad szemmel is megfigyelhető.

Bolygójele:

Színe:
Sárga, Arany
Száma:
1
Fémje:
Arany
Drágaköve:
Napkő
Napja:
Vasárnap

A Napot mindig is nagy tisztelet övezte a Földön. Az ősi vallásokban kiemelt szerepet tulajdonítottak a Napnak pont azért, mert életet adott, táplált, és mert jól tudták, hogy az élőlények léte függ tőle. Mindig is isteni erővel ruházták fel a Napot, szinte mindegyik ókori kultúra vallásában megtalálható egy napisten. ( Az ókori görögnél: Héliosz, Summéroknál :Utu, Akkádoknál: Samas, a kelták Lugh néven hívták, a wales-i kultúrkörben Lleu, az Óegyiptomiak pedig több aspektusát is megkülönbözették a napistennek, ezek a következőek: Atum, Aton, Ra, Ozirisz, Hórusz, Ra-Harati, Hadit, Amon, Amon Ra, Atum Ra).
A szimpátia elv alapján (A természetben egymástól távol lévő dolgokat egy láthatatlan, mágikus szál köt össze. A szimpátia tan képzi a bolygókorreszpondenciák elméletének alapját) a bolygó hatással van minden olyan területre, ami kapcsolódik a felsoroltakhoz: férfiasság, tanítás-tanító, bölcsesség, akarat, kiáradás, egó, önzőség, vezetés apaság, irányítás, uralkodás, teremtés.
2011. január 12., szerda

Vénusz

Naprendszerünkben a Naptól számítva a második bolygó, illetve a hatodik legnagyobb a többi között.
Adatai:
Keringési ideje 224,7 földi nap,
átmérője 12 103,6 km,
 tömege 4.869e24 kg,
 holdja nincs.


A Földhöz nagyon hasonlít a gravitációs erejében, hasonló a méretük, tömegük, sűrűségük, kémiai összetevőik, mindegyikük felszínén találhatóak kráterek, ezen kívűl a Vénuszon is megfigyelhető üvegházhatás, mint Földünkön. Ezek alapján hívhatjuk Föld-típusú bolygónak vagy akár a Föld testvér bolygójának is.
A Vénuszt a történelem előtti idők óta ismeri az emberiség, segítségével képesek voltak tájékozódni utazásaik során. A legfényesebb égitest a Nap és a Hold után, ami szabad szemmel is látható a Földről. Másik nevét az Esthajnalcsillagot onnan kapta, hogy pár órával a Nap után nyugszik, vagy pár órával előtte kel.
A bolygó a római szerelem, szépség és termékenység istennőjéről, Venusról lett elnevezve. Venus nevének jelentése báj, vágy. Eredetileg a kertek gondozásáért volt felelős, de a név jelentése miatt aztán később össze lett kapcsolva Aphrodité alakjával az akkoriban hellenizálódó rómaiaknál és így lett Venusból szerelem istennő.A bolygó jele:

napja:
péntek
Száma:
6
Színe:
smaragdzöld


A bolygó jellegét erősen meghatározza a neve illetve abból adódóan a bolygó befolyásolja a következő életterületeket : szerelem, szépség, hiuság, bujaság, csábítás, csalfaság, románcok, párkapcsolatok, sexualitás, termékenység. Ha ezen területeken szeretnénk javulást elérni akkor érdemes pénteken hozzáfogni vagy véghez vinni terveinket Venus istennő segítségét kérve, kihasználva a bolgyó felerősödött erejét. Célszerű például esküvőt vagy kézfogót pénteken tartani, mert ez a legalkalmasabb nap a hét napjai közül a fentebb
említett okok miatt. Minden párkapcsolattal kapcsolatos ügyet e napon a legalkalmasabb intézni.

Élet és lélek

Élünk, mozgunk, alkotunk. Egy ponton meg kell tanulnunk önmagunkkal mint spirituális lénnyel azonosulni. Az Univerzumban minden energia. ...