2011. december 31., szombat

Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.


Kedves Olvasóink,

Dunántúli gyerek vagyok. Sopronban születtem, Völcsejen nőttem fel. Magam is regős gyerek voltam gyermekkoromban.
Most hogy eljött az regölés ideje, újra úgy érzem végig kell járnom a falut áldásokkal, jókívánságokkal bekopogtatni minden házhoz és kántálni jó egészségért, termékenységért, bőségért.

Ez bizony nehezen menne, hiszen több mint 1500 km-re költöztem azóta, talán itt a Rend blogján mégis megtehetem, hogy áldást hozzak mindazokra akik ezeket a sorokat olvassák.


Jó reggelt jó gazda, áldás a házadra,
Jó bort adjon Urunk -soha ki  ne fogyjon- talpas poharadba.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Jó regősök volnánk, Szarvas Úr szolgái,
Ékes koronának dicsőségét látni
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Amott kerekedik egy fekete felhő,
Abban legelészik csodatévő szarvas,
Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga.
Száz hosszú szál gyertya gyújtatlan gyújtassék, oltatlan aludjék,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen ennek a gazdának száz kicsi malacot:
Egyik ólból kifusson, másik ólba szaladjon, harmadikba is jusson,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen ennek a gazdának
Jótermést a fődeken, száz zsák búzát, ezer zsák rozsot,
Annyi zab megteremjen, a padlásról peregjen.
Annyi almát szedjen, annyi szilvát szedjen
könnye is eredjen, minden tele legyen.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Hejj ebben a házban van egy legény Jancsi,
Hejj abban a házban van egy leány Julcsi.
Isten meg ne sejtse, kebelébe rejtse, párna alá húzza:
Úgy csitítsa, ringassa mint a koca malacát, de még annál is jobban,
Mint róka a tyúkot, úgy halálra nyüstölje, addig el se eressze,
Bele sütögesse, bele söndörgesse, ki-be húzogassa, ki-be nyomogassa,
mint a kisnyúl farka lika, de még annál is jobban,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Széken űl a gazda, pénzét számolgatja,
Ennek a gazdának úgy jusson a kincsiből
A jó regőlőknek fele kincsét adja,
a láda fiából, a jó szalonnából, a jó zsák búzából
hétszer annyit adjon, de úgyis maradjon.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Ha nem ad a gazda, szurja meg a szarva,
az Öreg Ördögnek, Rugja meg a Patája,
Kékre kéküljön, Zöldre zöldüljön
Adjon neki borsót, reggelre koporsót,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

------

A regösének a regölés legmeghatározóbb eleme. Részei:
  • Beköszönő – A regösének mindig ezzel kezdődik („Kelj fel, gazda, kelj fel, szállott Isten házodra…”)
  • Jókívánságok – Az első részben a regösök a ház népének jó egészséget, vagyont kívánnak („Adjon az Úristen ennek a gazdának két szép ökröt…”)
  • Misztikus jelenet – általában a csodaszarvasról, vagy Szent István-ról („Amott keletkezik egy sebes patak, legeltetem juhaim, csodaszarvasnak ezer ága-boga…”)
  • Összeregölés – ilyenkor a házban lakó fiatal lány és egy legény nevét egy énekben említve összepárosítják őket („Itt is mondanának egy szép leányt, kinek neve volna, Nagy Gizella volna…”)
  • Záradék – ebben a részben gyakran utalnak a regösöknek adandó jutalomra, továbbá megátkozzák azt, aki nem ad adományt. („Sarokban a zacskó, tele van százassal, fele a gazdáé, fele a regősöké…”)
Minden versszak között elhangzik a „Haj regö rejtem regö-rejtem” refrén.
-Wikipedia-

-----------------

Boldog Új Évvel áldjon meg a Szarvas,
Minden Regölőnek, minden olvasónak
Bőséget hozzon, vigasságot hozzon
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.


Atomm
Utólagos kiegészítés:


A videóért köszönet Dawenek!

2011. december 30., péntek

ADJON ISTEN MINDEN JÓT

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Jobb üdőt, mint tavaly volt,
Ez új esztendőben;
Jó tavaszt, őszt, telet, nyárt,
Jó termést és jó vásárt
Ez új esztendőben;

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Zsíros esőt, kövér hót,
Ez új esztendőben;
Bő aratást, szüretet,
Egészséget, jó kedvet
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Drága jó bort, olcsó sót
Ez új esztendőben;
Jó kenyeret, szalonnát
Tizenkét hónapon át
Ez új esztendőben!

Adjon Isten minden jót
Ez új esztendőben:
Vegye el mind a nem jót,
Ez új esztendőben;
Mitől félünk, mentsen meg,
Amit várunk, legyen meg,
Ez új esztendőben!

Népköltés


----------------------

Kedves Olvasóink,

Bár a Kelta Újévet már megünnepeltük,
most újabb alkalmunk nyílt az ünneplésre, ne hagyjuk hát üresen a pezsgőspoharakat
vagy azt a malacot az ólban!


Jó egészséget adjon ki-ki istene
S oly mulatságot, hogy a ház remegjen bele!

Boldog Új Évet Kívánunk!

(A következő bejegyzésben újévi babonákat, varázslatokat teszünk közzé)

BB

2011. december 22., csütörtök

Élet és lélek

Élünk, mozgunk, alkotunk. Egy ponton meg kell tanulnunk önmagunkkal mint spirituális lénnyel azonosulni. Az Univerzumban minden energia. ...