2011. december 31., szombat

Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.


Kedves Olvasóink,

Dunántúli gyerek vagyok. Sopronban születtem, Völcsejen nőttem fel. Magam is regős gyerek voltam gyermekkoromban.
Most hogy eljött az regölés ideje, újra úgy érzem végig kell járnom a falut áldásokkal, jókívánságokkal bekopogtatni minden házhoz és kántálni jó egészségért, termékenységért, bőségért.

Ez bizony nehezen menne, hiszen több mint 1500 km-re költöztem azóta, talán itt a Rend blogján mégis megtehetem, hogy áldást hozzak mindazokra akik ezeket a sorokat olvassák.


Jó reggelt jó gazda, áldás a házadra,
Jó bort adjon Urunk -soha ki  ne fogyjon- talpas poharadba.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Jó regősök volnánk, Szarvas Úr szolgái,
Ékes koronának dicsőségét látni
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Amott kerekedik egy fekete felhő,
Abban legelészik csodatévő szarvas,
Csodatévő szarvasnak ezer ága-boga.
Száz hosszú szál gyertya gyújtatlan gyújtassék, oltatlan aludjék,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen ennek a gazdának száz kicsi malacot:
Egyik ólból kifusson, másik ólba szaladjon, harmadikba is jusson,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Adjon az Úristen ennek a gazdának
Jótermést a fődeken, száz zsák búzát, ezer zsák rozsot,
Annyi zab megteremjen, a padlásról peregjen.
Annyi almát szedjen, annyi szilvát szedjen
könnye is eredjen, minden tele legyen.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Hejj ebben a házban van egy legény Jancsi,
Hejj abban a házban van egy leány Julcsi.
Isten meg ne sejtse, kebelébe rejtse, párna alá húzza:
Úgy csitítsa, ringassa mint a koca malacát, de még annál is jobban,
Mint róka a tyúkot, úgy halálra nyüstölje, addig el se eressze,
Bele sütögesse, bele söndörgesse, ki-be húzogassa, ki-be nyomogassa,
mint a kisnyúl farka lika, de még annál is jobban,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Széken űl a gazda, pénzét számolgatja,
Ennek a gazdának úgy jusson a kincsiből
A jó regőlőknek fele kincsét adja,
a láda fiából, a jó szalonnából, a jó zsák búzából
hétszer annyit adjon, de úgyis maradjon.
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

Ha nem ad a gazda, szurja meg a szarva,
az Öreg Ördögnek, Rugja meg a Patája,
Kékre kéküljön, Zöldre zöldüljön
Adjon neki borsót, reggelre koporsót,
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.

------

A regösének a regölés legmeghatározóbb eleme. Részei:
  • Beköszönő – A regösének mindig ezzel kezdődik („Kelj fel, gazda, kelj fel, szállott Isten házodra…”)
  • Jókívánságok – Az első részben a regösök a ház népének jó egészséget, vagyont kívánnak („Adjon az Úristen ennek a gazdának két szép ökröt…”)
  • Misztikus jelenet – általában a csodaszarvasról, vagy Szent István-ról („Amott keletkezik egy sebes patak, legeltetem juhaim, csodaszarvasnak ezer ága-boga…”)
  • Összeregölés – ilyenkor a házban lakó fiatal lány és egy legény nevét egy énekben említve összepárosítják őket („Itt is mondanának egy szép leányt, kinek neve volna, Nagy Gizella volna…”)
  • Záradék – ebben a részben gyakran utalnak a regösöknek adandó jutalomra, továbbá megátkozzák azt, aki nem ad adományt. („Sarokban a zacskó, tele van százassal, fele a gazdáé, fele a regősöké…”)
Minden versszak között elhangzik a „Haj regö rejtem regö-rejtem” refrén.
-Wikipedia-

-----------------

Boldog Új Évvel áldjon meg a Szarvas,
Minden Regölőnek, minden olvasónak
Bőséget hozzon, vigasságot hozzon
Haj regő rejtem, azt is megadhatja az a nagy Úristen.


Atomm
Utólagos kiegészítés:


A videóért köszönet Dawenek!

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Élet és lélek

Élünk, mozgunk, alkotunk. Egy ponton meg kell tanulnunk önmagunkkal mint spirituális lénnyel azonosulni. Az Univerzumban minden energia. ...