2014. július 3., csütörtök

Belső fényünk megtalálása önmagunkba mélyedésen, elvonuláson keresztül.

Érezted már magad elveszve fokozatosan gyorsuló világunkban? 

Megbénulva a rengeteg feléd áramló információtól? Tapasztaltad-e már valaha, hogy szinte ki sem látsz a fejedből, mert annyira lefoglalnak megoldandó feladataid? Nehezedre esik jó döntést hozni? Ezek a kérdések társadalmi környezetünknek köszönhetően gyakran felmerülnek. Folyamatosan komoly terhek nehezednek ránk munkánk, anyagi helyzetünk javítása, személyes feladataink, családunk és háztartási teendőink miatt. Könnyen érezhetjük úgy, hogy ilyen terhelés mellett összeroppanunk. Az ember legszívesebben kifutna a világból. Ezek a körülmények könnyen elfeledtetik, hogy ki is az, aki valójában felelős sorsunk alakításáért:
Önmagunk.


Mennyi időt töltünk önmagunkkal?

Úgy igazán, amikor valóban saját gondolatainkra figyelünk.
Ahhoz, hogy az ember harmóniában legyen az Univerzummal, okvetlenül szüksége van arra, hogy meghallja saját belső fényéből táplálkozó lényét. Egészségünk megőrzése érdekében módot kell kerítenünk arra, hogy folyamatos kommunikációban legyünk legbelsőbb énünkkel. Csak így találhatjuk meg azokat a válaszokat, melyek átsegítenek hétköznapjainkon és életünk főbb eseményein. Önismeretünk fejlesztésén keresztül szembesülünk valódi lényünkkel, aki hibázik, néha önmagával szemben ártó tetteket követ el és bizony vannak gyengeségei. Erősségeinknek is tudatában kell lennünk, hogy egészséges önbizalommal lássunk feladataink megoldásához, akadályaink legyőzőséhez. Ideális esetben naponta keressük Önmagunk társaságát. 


Ezt legkönnyebben belső csendünk elérésén keresztül valósíthatjuk meg. Csodálatos állapot, amikor az elme tiszta, minden zavaró gondolattol, emléktől, külső ingerek regisztrálásától (hang, kép, illat, stb.) mentes. Lényünk csak úgy nyilvánulhat meg számunkra kristály tisztán, ha méltó figyelmet szentelünk neki.
Ha egyszer már sikerült elérnünk a belső csend, nyugalom és béke állapotát, utána rendszeresen vágyni fogunk arra, hogy ezt újra és újra megtapasztalhassuk. Ennek ismert, de nem egyetlen útja a meditáció.
Önvizsgálatunk lehetőséget nyújt önmagunk megszeretésére is, hiszen ha minennapos kommunikációban vagyunk lényünkkel, a kapcsolat jótékony hatásai szinte azonnal jelentkeznek életünkben. Legfontosabb előnye, hogy mindig pontosan tudni fogjuk, hogy mi az amit szeretnénk, mi az amit akarunk, miért akarunk cselekedni és mit érhetünk el cselekedeteinkkel. 
A minket körülvő információáradatból így könnyen képessé válunk kiszűrni számunkra fontos adatokat, hogy azokon keresztül megszabaduljunk mindentől, ami csak idővesztegetésre ad okot.
Sikerességünk és hatákonyságunk sokszorosára növekszik, ha folyamatosan csak azzal foglalkozunk, ami számunkra valóban építő.
Tudatosan élni hétköznapjainkat napjainknan kiváltságos állapotnak számít, éljünk vele!


Példa:

Éva fodrászkánt dolgozik, szeretne mesterfodrásznak tanulni a közeljövőben. Ugyanakkor beadta a jelentkezését az egyetemre, közgazdász szakra. Ha sikeresen lediplomázik, több pénzt kereshet. Szülei is ezt támogatják jobban, mivel így a családi vállalkozásban dolgozhatna.
Éva elvonul a szobájába, magára szán fél órát, hogy alaposabban megvizsgálja mi volna a helyes döntés a fenti szituációban. Belső Fénye arra mutat, hogy képességeit leginkább fodrászként tudja kamatoztatni. Rengeteg visszatérő vendége van, szakmája pedig egyben szenvedélye is. Ráébred, hogy egyetemre valójában a szülei miatt menne, de ez nem egyezik meg saját Valódi Akaratával. Így egyszerű döntésre jut. Kitanul mesterfodrásznak, elmagyarázza szüleinek, hogy miért döntött így. Boldog lesz, hiszen tudja, hogy ami vele történik az megfelel a Valódi Akaratának. Éva így kerüli el, hogy évekig vitassa önmagában a kérdést, hogy vajon helyesen cselekedett-e?

Kedves Olvasóink,  bátran keressétek fel önmagatokat!
Érjétek el belső csendeteket és hagyjátok magatokat vezetni a Belső Fényetek által. Valóban működik.

Vezessen Fény az utadon.

Meredith StonewellNincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

Élet és lélek

Élünk, mozgunk, alkotunk. Egy ponton meg kell tanulnunk önmagunkkal mint spirituális lénnyel azonosulni. Az Univerzumban minden energia. ...