2016. január 17., vasárnap

Társadalmunk mérge: Visszaélés-Abúzus
Egy érzékeny ugyanakkor a társadalom által bagatelizált jelenséggel foglalkozom ezen cikkemben.

A visszaélés helytelen használatot vagy rossz bánásmódot jelent.

Írásom a gyermekekkel való visszaélésre és a családon belűli erőszakra éleződik ki, de csoportokban, egészségügyben, államigazgatásban, vagy globálisan ugyanúgy megfigyelhető és ugyanolyan kártékony az emberi fajra mint az egyénre.


Az abúzus fajtái:


érzelmi ( zsarolás, leértékelés, félelemben tartás, terrorizálás, fenyegető hangnem használata, extra stressz okozása szükségtelenül kizárólag megfélemlítés céljából )
fizikai (testi bántalmazás, mint például ütlegelés, megkéselés, égési sérülés okozása, rugdalás, vagy fizikai fájdalom okozása bármilyen más módon.)
szexuális ( a másik fél beleegyezése nélkül szexuális örömszerzésre irányuló cselekmények végzése például szexuális tartalmú beszélgetésre kényszerítés, vagy ilyen tartalmú képek, videók közös nézésére való kényszerítés, szexuális viselkedésre kényszerítés, érintés, simogatás, petting, vagy konkrét nemi aktus, szexmarketingen keresztül vásárlásra ösztönzés.)
anyagi ( az egyén vagyontárgyainak illetéktelen használata, pénzéhez való hozzáférésének jogától való megfosztása, jogtalan kisemmizése saját vagyonából, vásárlásra kényszerítés, rossz anyagi helyzet kihasználása anyagi haszonszerzés reményében, sikkasztás, lefizetés, stb.)
Hátrányos megkülönböztetés: Amikor valaki a vele született vagy választott tulajdonságai alapján kerül kihasználásra. (pl. Vallás, bőrszín, szexuális orientáció, kor, nem, stb. )

Ezek a viselkedések törvényekbe ütköznek. Jelen vannak egyének, csoportok és államok, kontinensek vagy akár az egész bolygóra vonatkozó mértékben.


Életem során sajnos többször tanuja voltam ilyen viselkedéseknek a környezetemben. Minden egyes alkalommal felháborított, bántotta az igazságérzetemet. Ezek az események hagytak bennem annyira mély nyomokat, hogy rájöjjek, hogy ki kell állnom a helyes bánásmód mellett. Ehhez az első lépés talán pont ez a tájékoztató jellegű írásom, amin keresztül a figyelem felhívás eljut sok-sok magyarul értő és beszélő emberhez.

Az abúzus globális megszüntetése az Aranysárkányok Rendje elsődleges céljai közé tartozik és bízom benne, hogy ebben a harcban sokan mellénk fognak állni, hogy mielőbb elérjük a célt.

Szándékomban áll megláttatni az olvasókkal azt, hogy a fentebb már említett viselkedések elfogadhatatlanok, egyáltalán nem normálisak, legfőképp pedig nem tolerálhatóak, mert emberi életeket tesznek tönkre. Amikor áldozatoktól kérdeztem meg, hogy tisztában vannak-e azzal, hogy milyen negatív hatással van a jelen szituációjuk az életükre, általában olyan válaszokat kaptam, hogy „ez így normális, mindig is így volt, ezen nem lehet változtatni, szenvedni kell, stb.”
Amikor ehhez hasonló gondolatok értek el hozzám a szívem szakadt meg értük de ugyanakkor feltámadt bennem a lelkesedés, hogy megmutassam, hogy van kiút, a változás csak döntésen, kitartáson és tudatosan végzett cselekvésen múlik.

Van remény. Munkám során szerencsére van lehetőségem segítséget nyújtani rászorulóknak.

Saját megfigyeléseimen és tapasztalataim alapján az abúzusnak 7 stádiumát állapítottam meg.

 1. Az életerős és szociálisan pozitív beállítottságú személy megismerkedik valakivel, vagy valakikkel akik a későbbiekben kihasználják. Ez többféle képpen történhet. Néha az ember egyszerűen csak ilyen környezetbe születik. Máskor iskolába vagy munkahelyre kerüléskor ismerkedik meg a jövőbeni szenvedései okozójával.
 2. Először ügyet sem vet a bántalmazásokra vagy az azokra való törekvésre, de észre veszi egy idő után, hogy kényelmetlenül érzi magát az adott környezetben. Például azt , hogy a figyelme csökken, a negatív gondolatainak száma egyre nő és általánosan rossz a közérzete, az eredményei romlanak.
 3. Azonosítja a helyzetet és konkrét személytől/személyektől és szituációktól kezd félni. Például nem mer Peti mellé ülni matek órán, vagy munka után kitakarítani és kivinni a szemetet.
 4. Az áldozat akkora félelemben van tartva, hogy szinte leblokkol, képtelen ellátni feladatait rendesen, sokat betegeskedik, nagy a valószínűsége annak, hogy alkoholistává vagy más drogfogyasztóvá váljon. Napi szinten bántásoknak, leértékeléseknek, megaláztatásoknak van kitéve, esetleg nemi erőszaknak,stb. Ebben a fázisban az elszenvedő még nem realizálja a helyzetét, nem látja, hogy ami történik az rossz, abberrált, azt hiszi ez így van jól, majd egyszer megváltozik és akkor jó lesz.
 5. Hosszabb idő elteltével ( ez egyénre válogatja kinek mennyi inger szükséges ahhoz, hogy felismerje a szituációját) a sok bántalmazás folytonos lelki és/vagy testi fájdalomérzetet vált ki, ami egyfejta löket, ami elöbbre mozdíthatja őt, hogy tegyen a saját védelméért. A fájdalom mindig valamire felhívja a figyelmet, valamire,ami azonnali figyelmet éskezelést igényel. Az ember a fájdalom elkerülésére, megszüntetésére törekszik. Ha az áldozat él a fájdalom által generált energiatöbblettel akkor jó esélye lehet a kiútra illetve ezzel az érzelmi állapottal átkerül a következő stádiumba.
 6. A bántalmazottnak elkezdenek olyan motivációi támadni, amik az önmaga védelmére irányulnak. Például kezdi felismerni a helyzetét, hogy ez rossz, így nem lehet élni valamit tenni kellene. Elkezd kiutat keresni, megnyílik a külvilágnak ( elmondja barátoknak vagy közeli rokonnak, hogy családon belűli erőszak áldozata, mer segítségért fordulni. Többé nem tagadja le önmaga előtt, hogy rosszul bánnak vele és pokol az élete, hanem meglátja a csúnya valóságot. Elképzelhető, hogy elkezd önvédelmi oktatásra járni, amit otthon aztán kamatoztatni tud,stb. Rájön, hogy az az ember,aki visszaél vele nem csapattárs, hanem ellenség, aki veszélyes és meg kell magát védenie vagy védetnie.
 7. Teljes leválás az abúzerről, kapcsolatmegszakítás. Akár titokban megszökve barátokhoz, családhoz, vagy hivatalos szervek által biztosított menedékre. Amennyiben van lehetőség a leválást követően a rendőséghez kell fordulnia feljelentést tenni és/vagy családsegítőkhöz érdemes mennie. Fontos megemlítenem, hogy miuitán véget ért a szenvedés érdemes segítő terápiára menni, vagy tapasztalt segítőhöz fordulni, ami lehetővé teszi a múlt elengedését, lezárását. Legyem képes megbocsájtani, mert az megszabadít a múlthoz kötődő érzelmektől. Enélkül képtelenség új életet kezdeni, amiben helyet kaphat a harmónia, boldogság, nyugalom, öröm.


Gyermekekkel való visszaélés esetében másképp valósulnak meg a stádiumok, mint a felnőtteknél. Ez azért van, mert ők túl picik kitervelni és kivitelezni egy szökést. Nem ismerik a jogaikat és a lehetőségeiket. Persze nem ez a legkomolyabb indok. A gyermekek még annyira jólelkűek, tiszták, a bizalom és a szeretet a szüleik/gondviselőik iránt olyan erős, hogy meg sem fordulna a fejükben, hogy valami rossz, vagy normálistól eltérő, hogy egyáltalán fel sem fogják, hogy mekkora veszélynek és ártó tetteknek vannak kitéve.
Azoknál a gyermekeknél, akiket fizikailag bántalmaznak nagyobb esély van arra, hogy fény derüljön a szörnyű valóságra. Olyan árulkodó jelek, mint a kék vagy lila foltok a kis testen, égési sérülések, vágás nyomok igen figyelemfelkeltőek bármely külső megfigyelő számára. Bárki, aki tanuja gyermekbántalmazásnak vagy csak a gyanuja felmerül benne, kérem forduljon az illetékes hatóságokhoz! Segítsen a legkiszolgáltatottabbakon és keljen a védelmükre, hiszen ők maguk nem tudják ezt megtenni.
Ha a gyermek érzelmi, anyagi visszaélésnek van kitéve, már nehezebb észrevenni. Erről általában a kisgyerek viselkedése árulkodik, például bizalmatlan, félős,” bajkeverő”, nyugtalan,láthatóan zavart,stb. Ebben az esetben is vállaljunk felelősséget és vizsgálódjunk, hogy vajon az unokám, a szomszéd Józsika, a diákom milyen nevelést kap otthon. Derítsük ki, hogy visszaélés áldozata-e vagy sem ezzel megmentve az életét. Amennyiben a gyermek nem kap segítséget felnőtt koráig valószínü, hogy azok a stádiumok lesznek rá is jellemzők, amik a felnőttekre.Miért ilyen égetően fontos, hogy véget vessünk az abúzusnak?

Nézzünk példát egy olyan gyerekre, akit szülei kiskora óta testileg bántalmaztak, testét horzsolások és égési sérülések borították. Rendszeresen kiabáltak vele, elhitették vele, hogy buta, nem ért semmihez. Ilyen szellemiségben nevelkedett.
Aztán bekerült az iskolába, ahol rossz jegyeket kapott, nem mert barátkozni, zárkózott volt, félt az emberektől ezért valamivel mindig próbálta magára felhívni a figyelmet.
Egyszer tönkretett egy széket viccből, amiért aztán otthon büntetést kapott, és még több leértékelést. A negatív érzéseit és a rombolásra hajlamos viselkedésmintáját magával az iskolába, majd évekkel később a munkahelyére. Számára mindig természetes volt ártani, vagy mások ártó tettei következményei miatt szenvedni.Ebből a kisgyerekből egy rossz anyagi helyzetben lévő, becstelen, megbízhatatlan felnőtt vált, aki ugyanúgy, ahogy a szüleitől látta, rendszeresen ütötte feleségét és két gyermekét. Fel sem tűnt neki, hogy ez a normálistól, vagy egészségestől eltérő lenne. Számára ez mindig így volt.

Láthajtuk a példán keresztül, hogy a viselkedésminta generációról generációra száll, ismétli önmagát, amíg meg nincs állítva és helyes példa nincs statuálva.

Ha csak egy családban előfordul a helytelen bánásmód az generációkra biztosíthatja a helytelen viselkedésminta másolódását. Ha több családban is megjeleneik az abberált viselkedés akkor akár egy egész nemzetet tehet tönkre, mert az ártó tetteket mindenki normálisként kezeli, miközben egyének válnak becstelenné, aggresszív bűnözőkké, betegekké, lelkileg nyomorultakká.

A rossz példa ragadós, terjed mint egy vírus.

Ha nincs megállítva ez a folyamat akkor garantáltá válik nemcsak adott közösségekben, de az országban, és a bolygón is a háború, éhezés, betegség, alacsony etikai szint, stb.A mi munkánkon múlik, hogy ország és a bolygó is egy boldog, egészséges és spirituálisabb hellyé váljon, ahol öröm lakni.

Mi a megoldás?

Nézzünk lehetőségeket, kezdve a legnyilvánvalóbbaktól az összetettebbekig.


 1. Ha azt tapasztalod, hogy valakit ütnek, fájdalmat okoznak neki vagy megerőszakolnak, stb. amilyen gyorsan csak lehet a támadást követően fordulj a rendőrséghez feljelentést tenni. A gyors reakció az áldozat érdekét szolgálja, mert látleletet csak korlátozott ideig lehet venni, ami bizonyítékul szolgálhat, felhasználható az elkövető ellen. Az esély megnő arra, hogy a hatóságok képes lesznek segítséget nyújtani. Ha börtönbe zárják a tettest akkor egy kis ideig biztosan nem kell félni további támadásoktól.

 1. Ha gyermeken vesszük észre/jut tudomásunkra, hogy visszaélés áldozata lett, élete vagy egészsége veszélyben van akkor ezt jelentsük be a helyi gyámügyi hivatalban és a rendőrségen is.

 2. Ha azonnali segítségre van igény mérlegeljük a következő opciókat is:

  -Keressük fel a háziorvosunkat és kérjünk segítséget.


   NANE Egyesület: 06 80 505 101 (szerda kivételével naponta 18-22 óráig)Segélyvonal bántalmazott nők és gyerekek számára

   OKIT: 06 80 20 55 20 (24 órában, 7 napon)
  Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálat, olyan esetben, ha menekülni kell

   Stop-férfierőszak információs vonal: 06 1 344 3802 (csütörtökönként 18-22 óra között) Információs vonal a bántalmazó magatartásuktól szabadulni akaró, vagy a nők elleni erőszak ellen tenni akaró férfiak számára

   Patent Egyesület jogsegélyszolgálat: 06 70 252 5254, vagy jog@patent.org.hu (szerdánként 16-18, és csütörtökönként 10-12 óra között) Az egyesület jogsegélyszolgálata bántalmazott nőknek, a kényszerláthatás áldozatainak, valamint a nemi alapú erőszak és diszkrimináció áldozatainak nyújt segítséget

   A KERET Koalíció segélyvonala szexuális erőszak áldozatainak: 06-40-630-006 (helyi tarifával hívható, hétfőnként 10–14, szerdánként 14-18 és péntekenként 11–14 óráig)

   A rendőrség központi telefonszámai: 107, 112

   Országos Mentőszolgálat: 104 Az Országos Mentőszolgálat honlapján hasznos információkat találhat! (Pl.: „Ki és mikor hívhat mentőt?") Honlapcím: http://www.mentok.hu/index.php

   Igazságügyi Hivatal 06 80 225 225


További megoldási javaslatok:
Ássunk a probléma gyökeréhez. Ez már kicsit összetettebb, erőt, tanulást, kitartást, szeretetet és jószándékot követel.
Saját vizsgálódásaim (az emberi viselkedésről) alapján arra a következtetésre jutottam, hogy azok az emberek, akik általánosan jókedvűek, lelkesek, vidámak, jóra törekszenek nemcsak egészségesek is, hanem sikeresek az életben, elérik céljaikat, becsületesek ( Aranysárkányok Rendje fogalommal élve magas az etikai szintjük). Az ilyen beálítottságú egyének nem hajlanak arra, hogy másoknak, környezetüknek vagy önmaguknak szándékosan, puszta rosszindulatból kárt okozzanak. Ez azért van, mert felismerik, hogy annak. ha ártanak az visszahat a saját életükre valamilyen nem várt kellemetlen esemény formájában (meghal a házikedvenc, elveszíti a munkáját, összeveszik a házastársával, rossz jegyet hoz az iskolából). Ez annak a természetes következménye, hogy negatív környezetet teremt maga körül, amiben a kellemetlen események megtörténésének a valószínűsége megnő, a pozitív eseményekre való esély pedig csökken.

Ezt egy sikeres, boldog, épelméjű ember nem így cselekszik, hiszen élvezi az életét és fenn akarja tartani a harmonikus, pozitív körülményeit, ellenben azokkal, akiknek a tetteit olyan érzések vezérlik, mint az ellenségesség, másokra való neheztelés, irigység, harag, gyűlölet, bánat. Ők sokkal hajlamosabbak ártó tetteket elkövetni. Az ilyen antiszociális szellemiséget képviselők többet is betegeskednek, mint a pozitív irányultságúak, alacsony etikai szintjük van vagyis becstelenek, nem riadnak vissza attól, hogy lopjanak, öljenek, megbántsák szeretteiket és hogy abúzerekké váljanak. Ők még sajnos nem vették észre az összefüggést az univerzum törvényei és ártó tetteik visszahatása között. Nekik segítségre van szükségük, hogy ezt meglássák. A kulcs az etikai szintjük megnövelése, amikor is rájönnek arra, hogy, amit tesznek, ahogy viselkednek az káros és bölcsebben tennék, ha felhagynának vele.
Ez egy hosszú fejlődési folyamat, rengeteg tanulást igényel, de biztosan megtérül, hiszen egy boldog, sikeres es egészséges szinte újászületett egyén a végtermék. Ezért megéri végigcsinálni. Ez jó az egyéneknek, a családoknak, környezetünknek és a bolygónknak is. Az Aranysárkányok Rendje biztosít ilyen képzéseket, ahol elsajátíthatóak a magas etikai szint eléréséhez szükséges tananyagok.

Néhány támpont helyes moralitás kialakításához: (erről a bántalmazóknak kevés információ áll rendelkezésükre).
 1. Légy őszinte! Ezzel elkerülhető a meglévő szituációk túlbonyolítása, és esetleges kár okozás másoknak. Illetve megvédhető vagy felépíthető a saját jó hírnevünk, miszerint megbízhatóak vagyunk.
 2. Állj ki az Igazságért! Ezt az univerzum mindig nagyra értékeli és megjutalmazza.
 3. Tanulj meg olyan fontossági sorrendet kialakítani a feladataid között, ami összehangolható a munkáddal, családoddal, szabadodős tevékenységeiddel, önmagaddal.
 4. Légy türelmes!
 5. Légy udvarias és tisztelettudó!
 6. Örülj mások sikerének és engedd, hogy inspiráljon hasonló vagy akár jobb eredmény eléréséhez!
 7. Szeress önzetlenül! Félelem, irigység vagy birtoklási vágy nélkül!
 8. Tanulj meg megbocsájtani! Ezzel elengeded az ellened elkövetett bűn büntetését saját részedről ( az univerzum erről úgyis gondoskodik a hatás visszahatás rendszerén keresztül), mert csak így szabadulhatsz fel az alól a nyomasztó érzés alól, ami az ellened elkövetett bűn által kiváltott reakció. Ha elengeded a múltat csak akkor tudsz a jelenben és a jövőben boldog és kiegyensúlyozott lenni.Ezek ízelítők a Rend moralitásról szóló tananyagából. Akit érdekel ennél több és mélyebb magyarázat forduljon hozzánk bizalommal.

Javaslom az áldozatoknak a spirituális válaszok keresését és a megértésre való törekvést.
Gyakori hiba, hogy az elanyagiasodott világunkban az ember a lelki problémáira is fizikai vagy anyagi megoldást vár. A meditáció egy kiváló technika ahhoz, hogy magunba mélyedve választ kapjunk az élet nagy miértjeire. Segítő kérdések, amiket feltehetünk: Jogosan vagyok/voltam abúzus elszenvedője? Miért érdemeltem ki, ha egyáltalán erről van szó? Szükségem van-e/volt-e ennek a megtapasztalására? Vajon mindez a hasznomra vált-e, hogy egy erősebb, másabb személyiség lettem, ami valami nagyobb cél eléréséhez kellett?

Ízelítőt adok a kommunikációs képzéseinkből, amik arra irányulnak, hogy hogyan lehet tisztelettel, jó szándékot sugárzóan eredményesen kommunikálni anélkül, hogy megfélemlítés vagy megalázás érzetét keltse olyan szituációkban, amikor szinte autómatikusan az jönne természetesen.

Példa gyermekek esetében:
 1. Ne mássz fel a fára, mert leesel és meghalsz! -félelem által akar a szülő, nevelő kontrollt gyakorolni a gyerek viselkedése felett, ezzel kárt okozva a szellemi fejlődésében. Ugyanis az ilyen kijelentésekkel azt tanítjuk meg, hogy menjen el a kedve a tapasztalástól, a felfedezéstől, megtanul félelmet társítani az élet dolgaihoz ezzel egy gyáva, önbizalom hiányos felnőtté válhat. Ezenkívűl elhitetjük vele, hogy valami rosszat csinál, bűntudatot keltünk benne, aminek az az eredménye, hogy passzívvá és zárkózottá válik. Az óvó szeretet kifejezése pedig nem történik meg, holott az volna a valódi mondani való. A pozitív válasz az lehetne ugyanebben a szituációban, hogy: Óvatosan ott fenn a fán! Csak ügyesen! -ez már inkább szeretetet és bizalmat sugároz. A gyermek tudja, hogy minden rendben nem csinál semmi rosszat. Jó érzet társul a fára mászáshoz. Eredmény: vidám, energikus kisgyerek. Ha konkrétan úgy gondoljuk, hogy nagyon veszélyes a számára, még mindig mondhatjuk, hogy „Kérlek maradj a földön”
 2. Ne vágj kenyeret, mert úgysem tudod, hogy kell!- Leértékelés, bűntudatkeltés, rossz érzés társítása a kenyérhez, bizalmatlanná válik.- Pozitív reakció: Örülök, hogy már ilyen nagy vagy és kimered próbálni.Figyelj oda hogy csinálod, itt vagyok és segítek, ha kell.- ebben az esetben a gyermekkel azt éreztetjük, hogy képes ilyen feladat elvégzésére, önbizalma nő, jó érzet társul hozzá és a végén még sikerélmeny is. A szülőjelzi, hoogy támogatva van csemetéje és ott van, ha szükség van rá. Ez a reakció szeretetre és bizalmra épül. Esetleg: „Kérlek légy óvatós, csináljuk együtt, jó?”
 3. Ne menj fel a padlásra, mert szörnyek laknak ott! -Hazugsággal. Hamis információval akarjuk elérni, hogy távol maradjon a padlástól. Ezzel csak azt éri ela szülő, hogy a gyermek nem fog benne bízni, miután meggyőződött róla, hogy nem úgy van, ahogy állította. Bolondot csinál magából a szülő és a jövőben a gyermek nem veszi komolyan a figyelmeztetéseit, engedetlen és „rossz” lesz. Pozitív reakció- kérlek, maradj inkább a házban,mert a padlás túlporos és hideg. -Nyílt és őszinte. Ahogy ennek lennie kell.

További kommunikációs technikákért fordulj hozzánk bizalommal.
Szeretném felhívni a figyelmedet arra, hogy az Aranysárkányok Rendje jótékonysági szervezet, segítséget tudunk nyújtani a rászorulóknak, legyen szó anyagi, spirituális vagy egyéb természetű támogatásról.
Bízom benne, hogy cikkem hasznos volt és segítséget nyújtott a kedves olvasóknak.
A. M. Stonewell


Élet és lélek

Élünk, mozgunk, alkotunk. Egy ponton meg kell tanulnunk önmagunkkal mint spirituális lénnyel azonosulni. Az Univerzumban minden energia. ...