2018. augusztus 22., szerda

20 Spirituális kérdés

Kedves Olvasók,

Ian McKenzie kérésére megválaszoltunk húsz spiritualitással kapcsolatos kérdést, amiket a Matador Network-ön tett fel.
Remélem, hogy a válaszok segítségére lesznek minden olyan embernek, aki érdeklődik a spiritualitás iránt.

1. Miért van éhezés és szenvedés a világban?

Az emberek jellemzően rossz döntéseket hoznak az erkölcsi értékek ismeretének hiányában, és nem rendelkeznek kellő
tudással ahhoz, hogy a döntéseik következményeképp eljussanak a jólét, boldogság és béke állapotába.

2. Mi a kapcsolat a tudomány és a vallás között?

Egy ideális világban e két fogalomnak egynek és ugyanannak kellene lennie. Jelenleg ezek egymás ellenpólusailént vannak kezelve, amit furcsának találok, hiszen ha megnézzük akárcsak egy sejt létezését, ahogy működik miként létrejön, elhal, újratermelödik arra a következtetésre juthatunk, hogy valami magasabb intelligenciával rendelkező lénynek kell lennie emögött, aki megtervezte, hogy miként funkcionáljon az a sejt.

3.Miért van az, hogy megannyi ember depressziós?

Úgy hiszem ez azért van, mert az emberek képtelenek kontrolálni a saját életüket, nem tudnak szembenézni az érzelmi zavargásaikkal, és mert nincsenek kapcsolatban egy felsőbb rendű intelligencia lehetőségével.

4. Mi az, amitől mind félünk?

Ez sok minden lehet. Többek közt a haláltól, gyógyíthatatlan betegségektől,szeretteink elvesztésétől, egyedül maradástól.
A mögöttes oknak azt gondolom, hogy nem rendelkezünk elegendő tudással arról, hogy hogyan működik az univerzum. Ha egyszer megfejtjük a bennönk lévő misztériumokat, akkor bizonyára megszűnik a bennünk lévő félelem.

5. Mikor jogos a háborúzás?

Abban az esetben amikor az emberi jogokért kell harcolni vagy terroristák ellen vagy éppen olyan csoportokért kiállni, amik egy szebb, spirituálisabb és boldogabb jövő elhozásáért harcolnak.

6. Isten hogy akarja, hogy reagáljunk az aggresszióra és a terrorra?

Ez az adott kultúra vagy  vallás istenképétől függ. Például az ókori Görögországban a háború istene, Árész hatalmas örömmel támogatta volna, ellentétben Hesztiával, aki az otthon melegének meglétéért volt felelős. Ha a kereszténység esetében Isten a választott népét megvédte még háború árán is, ahogy ez olvasható az Ószövetségben. Az Újszövetsében viszont Jézus már azt tanítja, hogy a szeretet és megbocsájtés a megoldás, a háborúzást egyértelműen elutasítja.

7. Hogy érhet el valaki igazi megbékélést?

Először is szembe kell nézni minden problémával az életünkből, ami lehet egészségügyi,párkapcsolati, anyagi. Mindenre meg kell
találni a megoldást. Ehhez hozzásegít a meditáció, testmozgás, a művészetek szinte bármi, ami felemeli a lelket olyan magasra, olyan állapotba, ahol könnyedén találunk kreatív megoldásokat.

8. Mit jelent jelenben élni?

Olyan fókuszált állapot melyben a tudatunk az itt és most kérdéseire öszpontosít. Képesnek lenni érezni az illatokat, szagokat, amik körülöttünk vannak, meglátni azokat a térgyakat, amik valóban a környezetünkben vannak, és megtudjuk érinteni érezve a hőmérsékleteiket, hallani a zajokat vagy akár meghallani a csendet,
megízlelni ételek, italok ízeit. Amikor tudatában vagyunk a körülöttönk lévő dolgok létezésének, tudjuk érzékelni valamelyik
érzékszervünkkel akkor máris könnyebb a fókuszálás, felgyorsul a reakció időnk és jobb döntéseket hozunk, olyanokat, amik a javunkat szolgálják.


9. Mi az, ami a legjobban megzavarja a figyelmünket?


Véleményem szerint a túl sok idő elfecsérlése jelentéktelen dolgokra, mint például hogy mások mit gondolnak rólunk, pletykálkodás, mások kibeszélése, mérgelődni és haragot tartani, ragaszkodni régi lelki terhekhez, negatívan látni a világot.

10. A jelenlegi vallás ellátja a funkcióját?

Melyik vallásról is beszélünk? Kereszténységről, Iszlámról, Buddhizmusról, Hinduizmusról, Wiccáról, Pogányságról, stb.? Mindenekfelett azt hiszem, hogy kizárólag dogmákat vakon követni soha sem fogja szolgálni a céljainkat.
Ha békét, boldogságot akarunk elérni akkor a dogmák mögöttes tartalmát kell megértenünk, azontúl
pedig fel kell venni a kapcsolatot egy magunknál intelligensebb létezővel, aki segít terelgetni utunkon, helyes döntést hozni
minden egyes szituációban.

11. Mi történik a halál után?

A test biztosan az enyészeté lesz, míg a lélek, felsőbb én, az igazi lényünk, hívjuk, ahogy tetszik, kiszabadul a fizikai test börtönéből, és tovább lép a következő fejlődési vagy létezési szintre.

12. Jellemezd a Mennyországot, és hogy hogy lehet oda eljutni.

 Ha őszinte akarok lenni, akkor meg kell, hogy mondjam meg soha nem jártam ott, vagy ha mégis akkor elfelejtettem. Az én elképzelésem róla az, hogy egy olyan ideális hely vagy létállapot, ami a lehető legjobb a lélek számára. A környezetét olyasminek képzelem, amilyet a lélek maga is választana még abban a formában amikor volt fizikai teste. Az, hogy milyen
a Mennyország nagyban befolyásolja, hogy mik az elképzeléseink róla életünkben. Hozzá teszem ez is vallás-specifikus.

13. Mi az élet értelme?

Minden nőnél és férfinál más. Minden indivídumnak van célja azért hogy az univerzumban lévő rendet fentartsa. Ezt a célt mindenkinek meg kell találnia, ha nem sikerült akkor pedig keresnie kell, Ez mindenkinek a saját felelőssége.A feladata lehet valakinek, hogy sebész legyen és betegeket operáljon ezzel hozzásegítve az egészségükhöz, lehet tanár, akinek a jövő társadalmának az oktatása a feladata, lehet asztrofizikus, aki biztosítja a földlakók számára, hogy kellő információval rendelkezzenek a bolygóról, űrről. Lehet pék, aki a helyi embereket látja el kíváló
minőségű pékáruval, hogy jól táplálásukkal hozzásegít másokat a munkájuk végzéséhez. Ezt a jól működő rendszert egy óraműhöz tudnám hasonlítani, ami ahhoz, hogy tudja a helyes időt mutatni, az összes alkatrésznek, még a legapróbbnak is összehangoltan és jól kell müködni-k. Ami a legfontosabb az, hogy mindenki hasznos része legyen az univerzumnak, ezáltal biztosítva a rendet,
harmóniát és egyensúlyt.

14. Mi jellemzi Istent?

Ahogy fentebb a hasonló kérdéseknél kezdtem, ez nagyban függ egy személy vallásától. Viszont, ha egy univerzális istent vagy a magasabb intelligenciát kellene körbeírnom akkor azt mondhatnám, hogy olyan, aki változásokat indít, tart fenn, szüntet meg, ha úgy kívánja. Mindent lát, hall, érzékel, egyszerre jelen tud lenni mindenhol akár
különböző időben is. Képes teremteni saját akaratából, saját akaratával, jól ismeri az univerzum törvényszerűségeit.15. Mi a legjobb emberi tulajdonság?

A folyamatos képesség a túlélésre.

16.Mi az, ami meggátolja az embereket abban, hogy a maximumot kihozzák magukból?

A kifogások kezelése és az önfegyelem hiánya. Ha valaki mégis túllép a kifogások gyártásán helyett inkább a tettek mezejére lép és mondjuk elkezd egy új nyelvet megtanulni, ami hozzásegíti, hogy jobb munkája legyen és többet keressen, az önfegyelem hiánya megakadályozhatja abban, hogy ezt véghez vigye. A célig kitartóan kellene eljérnia a nyelvórákra, meg kell
keresni az árát, időt kell a tanulásra szánni,stb. Ha nincsen kitartás, önfegyelem szinte lehetetlen, hogy bármit is elérjünk.


17. Fejezd ki nonverbálisan, gesztussal a világ jelenlegi állapotát.

 Image result for thumb upazoknak a nemzeteknek,
akik támogatják a környezetvédelmet, és azokat a csoportokat, akik

egy spirituálisabb világ megteremtésén dolgoznak.

18. Mit kívánsz a világnak?

Azt, hogy bárcsak egy olyan hely lenne, ahol a magasabb intelligencia rezgései szívesebben lennének fogadva, és az univerzum törvényszerüségei általánosan ismertté váltak.

19. Mi a bölcsesség és, hogyan lehet azzá válni?

A bölcsesség azt jelenti, hogy valaki annyira tapasztalt, hogy képes helyes döntéseket hozni, amik jóra vezetnek.
Úgy érhető el, ha folyamatosan nyitott szemmel járunk, tanulunk, okulunk saját hibáinkból, és igyekszünk nem újra elkövetni őket a jövőben.
Olvassunk, tapasztaljunk meg olyat, amit eddig még sohasem; vonjunk le következtetéseket. Tanulmányozzuk az ókori civilizációk történelmét.

20.Mindannyian egyek vagyunk?

Abban az értelemben vizsgálva, hogy az emberek ugyanabból az anyagból épülnek-e fel,
mint az univerzum összes bolygója, csillaga, meteorja,stb. minden bizonnyal igen.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése

20 Spirituális kérdés

Kedves Olvasók, Ian McKenzie kérésére megválaszoltunk húsz spiritualitással kapcsolatos kérdést, amiket a Matador Network-ön tett fel. Re...